Ga terug

Privacy Policy

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop LANDGOED OVERSTE HOF, handelend onder Landgoed exploitatie BV, hierna te noemen ‘Hotel’ omgaat met de (persoons)gegevens die u aan LANDGOED OVERSTE HOF verstrekt. Hieronder vindt u welke partij de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), welke persoonsgegevens verzameld worden van u als klant en/ of organisatie en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verzameld worden. Daarnaast leest u hoe lang uw (persoons)gegevens bewaard worden, welke rechten u in dit verband heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

LANDGOED OVERSTE HOF respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrief en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

LANDGOED OVERSTE HOF verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
  • Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Gegevens over uw activiteiten op onze website:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u als ouder er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@overstehof.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben:

LANDGOED OVERSTE HOF verwerkt de eerder genoemde persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing;
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

LANDGOED OVERSTE HOF analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

LANDGOED OVERSTE HOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en ons nachtregister. Hoe lang we gegevens bewaren:

LANDGOED OVERSTE HOF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onderstaand is weergegeven ten behoeve van welk doel LANDGOED OVERSTE HOF de verzamelde persoonsgegevens gebruikt. Tevens staat aangegeven welke termijn daaraan wordt gekoppeld, en waarom.

Ten behoeven van de website: 1 jaar/ 12 maanden.
Waarom verzamelen wij deze gegevens: ten bate van het optimaliseren van het aanbod op de website en dit aanbod toespitsen op de gasten en bezoekers van de website.
Waarom hanteren wij deze termijn: wij vinden deze termijn redelijk, omdat het aannemelijk is dat de bezoeker de website meerdere keren bezoekt in 1 jaar.

Ten behoeve van nieuwsbrieven: 3 jaar/ 36 maanden.
Waarom verzamelen wij deze gegevens: om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen, nieuws en aanbiedingen.
Waarom hanteren wij deze termijn: wij vinden deze termijn redelijk, omdat het aannemelijk is dat u tijdens de genoemde periode nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Ten behoeve van offline reserveringsbevestingen: 3 jaar/ 36 maanden.
Waarom verzamelen wij deze gegevens; om de benodigde communicatie rondom uw verblijf, bezoek of contact random de reservering te waarborgen.
Waarom hanteren we deze termijn; wij vinden deze termijn redelijk, omdat het aannemelijk is dat u binnen deze termijn ons vaker bezoekt dan 1 keer.

Ten behoeve van online eigen website reserveringsbevestingen: 30 dagen.
Waarom verzamelen wij deze gegevens; We slaan persoonlijke gegevens tijdelijk op bij het maken van de reserveringen (alles op het formulier, de voornaam, achternaam, gebruikte betaalmethode, adres, etc.)
Waarom hanteren we deze termijn; wij vinden deze termijn redelijk, omdat na de poging tot boeking, in het geval van een mislukte boekingen we details over de boekingen moeten achterhalen)

Ten behoeven van het Nachtregister: 7 jaar / 84 maanden
Waarom verzamelen wij deze gegevens: Ten bate van onze aangifte van de toeristenbelasting. In verband met eventuele controles op de toeristenbelasting van de belastingdienst, bewaren wij de gastenadministratie zeven jaar.
Waarom hanteren wij deze termijn: deze termijn is wettelijk voorgeschreven.

Delen met anderen

LANDGOED OVERSTE HOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LANDGOED OVERSTE HOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LANDGOED OVERSTE HOF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LANDGOED OVERSTE HOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ De IP adressen worden geanonimiseerd conform de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@overstehof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. LANDGOED OVERSTE HOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

LANDGOED OVERSTE HOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie of via info@overstehof.nl.